periyodik testler

Periyodik Test ve Kontrol

25.04.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5’e göre İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak ile yükümlüdür. Bu bağlamda işveren kullanılan iş ekipmanlarının, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi...

Devamı