Hizmetler

İş Güvenliği Hizmeti

is-guvenligi-hizmeti.jpg
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4 gereğince işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerektiği için iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.
 
Ekvator Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla, işveren ve çalışanların kabiliyetleri doğrultusunda tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışır.
 
 
- İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
- Danışmanlık Hizmeti
- Risk Analizi Hazırlanması ve Takibi
- Denetim ve Raporlama
- İç Yönetmelik  Hazırlanması ve Organizasyon Yapısının Oluşturulması
- Büyük Kazaları Önleme Politikası Hazırlanması
- Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması (Yangın ,Deprem, Sel ,Sızıntı vs.)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
- İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitapçıklarının Hazırlanması
- Kişisel Koruyucu Donanım İhtiyacının Belirlenmesi
- Makine, Elektrik, Endüstriyel Hijyen Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilmesi