Pnömokonyoz Okuyucu Hizmet

pnomokonyoz-okuyucu-hizmet.jpg

PNÖMOKONYOZ (Akciğer Toz Hastalığı) OKUYUCUSU HİZMETİMİZ


Önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelen Pnömokonyoz(Akciğer Toz Hastalığı), ülkemizde en sık görülen meslek hastalığı grubudur. İş sağlığı hizmetlerinin her basamağında etkin koruma ve önleme yöntemleri ile pnömokonyoz kontrolünün sağlanması mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenli ve etkin izlemler yapılarak pnömokonyozların kontrol altına alınmaya çalışılmasına rağmen kömür madenciliği işletmelerinde dahi yeni pnömokonyoz olguları saptanmaktadır.
Posteroranterior akciğer (PA) grafisinin değerlendirilmesi, Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812 Tozla Mücadele Yönetmeliği ile hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, Pnömokonyoz A ve B okuyucuları tarafından değerlendirilir.


A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir.


Pnömokonyoz Tanımı


Akciğerlerde toz birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmiştir.


Pnömokonyoz Oluşumunu Etkileyen Faktörler


o Tozun fiziksel ve kimyasal özellikleri


o Tozun boyutları (İnsan sağlığı için önemli olan tozlar 0.5-5 mikron arasındaki büyüklüktedir.)


o Toza maruz kalma süresi


o Maruz kalınan toz miktarı


o Solunum sisteminin savunma mekanizmaları


o Kişisel duyarlılık


o Yaş ve cinsiyet


o Sigara kullanımı (Etkilenmeyi arttırır.)


Pnömokonyozun Görüldüğü Sektörler


Pnömokonyoz daha çok madencilik sektöründe çalışanlarda görülen bir meslek hastalığıdır. Madenciliğin yanı sıra bazı sektörlerde de tozlu ortamlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanan pnömokonyoza rastlanmaktadır.


o Kırma, delme ve öğütme işleri


o Yol, tünel ve baraj yapımı işleri


o Maden ocakları


o Döküm işleri (kum ve grafit)


o Porselen sanayi


o Seramik sanayi


o Tuğla ve kiremit sanayi


o Çimento sanayi


o Asbestli balata ve çimento sanayi


o Kumlama işleri


o Cam sanayi