İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

  İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak amacıyla verilmesi gerekli olan İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ekvator Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi profesyonelleri tarafından verilmektedir. İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcilerimizin verdiği eğitimlerde tüm katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilerek belgelendirilmekte, eğitim sonunda uygulanan testler ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve tüm çalışmalar işletmelere rapor edilmektedir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 

a) Az tehlikeli işyerleri için 3 yılda 1 en az sekiz saat,

 b) Tehlikeli işyerleri için 2 yılda 1 en az on iki saat,

 c) Çok tehlikeli işyerleri için yılda 1 en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.