İş Sağlığı Hizmeti

is-sagligi-hizmeti.jpg

- İşyeri Hekimliği Hizmeti
 
- Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
 
- İşe Giriş Muayeneleri Yapılması
 
- Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporunun Verilmesi
 
- Sağlık Risklerinin Belirlenmesi
 
- Periyodik Sağlık Taramalarının Gerçekleştirilmesi;
  *Akciğer radyografisi (göğüs filmi ),
  *Solunum fonksiyon testi (spirometri),
  *İşitme düzeyi testi (odyometre),
  *Portör Taramaları
  * Diğer Sağlık Tetkikleri
 
- Koruyucu Aşıların Yapılması;
  *Tetanos
  *Hepatit
  * Diğer gerekli aşılar
 
- İşyeri hekiminin gerekli gördüğü hallerde belirtilen analizlerin yapılması;
  *Tam kan sayımı
  *Karaciğer enzim analizleri
  *Tam idrar analizi
  *Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (kurşun, alüminyum vb.)
  *İdrarda fenol analizi
  *İdrarda hippürik asit analizi
  *İdrarda tca (triklor asetik asit) analizi
  *Ve diğer gerekli analizler
 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır.
 
Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
 
1. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, 
2. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,        
3. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,      
 
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanması gerekmektedir. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.