Periyodik Test ve Kontrol

periyodik-test-ve-kontrol.jpg

25.04.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5’e göre İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak ile yükümlüdür.


Bu bağlamda işveren kullanılan iş ekipmanlarının, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 
1. İş Ekipmanlarının Periyodik Test ve Kontrolleri
 
- Basınçlı Kap Ve Ekipmanlar
 
  *Buhar Kazanları
  *Kalorifer Kazanları
  *Taşınabilir Gaz Tüpleri
  *(Dikişli, Dikişsiz)
  *Taşınabilir Asetilen Tüpleri
  *Manifoldlu Asetilen Tüp Demetleri
  *Manifoldlu Tüp Demetleri
  *Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (Lpg, Ve Benzeri) (Yerüstü) (Yeraltı)
  *Lpg Tanklarında Bulunan Emniyet Valfleri
  *Kullanımdaki Lpg Tüpleri
  *Seyyar Veya Sabit Kompresör Hava Tankları İle Basınçlı Hava İhtiva Eden Her Türlü Kap Ve Bunların Sabit Donanımlarının Hidrostatik Testleri
  *Kriyojenik Tanklar
  *Aşındırıcı Veya Sağlığa Zararlı Sıvıların  Bulunduğu Tank Ve Depolar
 
- Kaldırma Ve İletme Elemanları
 
  *Köprü Vinç Periyodik Kontrolü
  *Tavan Vinç Periyodik Kontrolü
  *Monoray Vinç Periyodik Kontrolü
  *Pergel Vinç Periyodik Kontrolü
  *Kule Vinç Periyodik Kontrolü
  *Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
  *Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü
  *Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü
  *Caraskal Periyodik Kontrolü
  *Halat & Sapan Kontrolleri
  *Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
  *Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü
  *Platform Periyodik Kontrolü
  *Yürüyen Merdiven Ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü
  *Forklift Periyodik Kontrolü
  *Transpalet Periyodik Kontrolü
  *Lift Periyodik Kontrolü
 
2. Elektrik Tesisatı ve Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolleri
 
- Elektrik Tesisatı Kontrolü
- Elektrik Tesisatı Topraklama Kontrolü
- Makine Gövde Topraklama Kontrolü
- Paratoner Tesisatı Ve Topraklama Kontrolü
 
3. İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ortam Ölçümleri
 
- İç Ortam Noktasal Gürültü Ölçümü Ve Haritalandırılması
- İç Ortam Partikül Madde Ölçümü Ve Haritalandırılması
- İç Ortam Kimyasal Madde Ölçümü Ve Haritalandırılması
- Termal Konfor (Isı, Nem, Hava Akım) Ölçümü  Ve Haritalandırılması
- Aydınlatma Düzeyi Ölçümü Ve Haritalandırılması
- Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
- Kişisel Gürültü Titreşim Maruziyeti Ölçüm
- Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
- Kişisel Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü