Mobil Sağlık Hizmeti

mobil-saglik-hizmeti.jpg

- İşe Giriş Muayene ve Tetkikleri
- Akciğer Grafileri
- Solunum Fonksiyon Testleri
- Periyodik Sağlık Taramaları
- İşitme Testi
- Laboratuvar Hizmetleri
- Mobil Portör Taramaları
 
İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık aracımız ile periyodik sağlık kontrolleri için gerekli tahlil ve tetkiklerinizi işletmenize gelerek gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede zaman ve üretim kayıplarını engellerken çalışanlarınızın da sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz.