Eğitim Hizmetleri

egitim-hizmetleri.jpg

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 
Ekvator Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletmelerde aşağıda belirtilen eğitimleri vermekteyiz.
 
* 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimi
* Risk Değerlendirmesi Eğitimi
* Çalışan Temsilcisinin Yetki ve Sorumlulukları Eğitimi
* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları Eğitimi
* Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi
* İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi
* İşyeri Temizliği ve Düzeni Eğitimi
* Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi
* Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
* Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi
* Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi
* Kimyasal Maddeler İle Çalışmalar Eğitimi
* Elektrik ve Elektrik Tehlikeleri Eğitimi
* Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi
* Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi
* Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi
* İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi
* Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Eğitimi
* Yüksekte Çalışma Eğitimi